fbpx

0

Loading ...

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni Hakkında

Digital Panorama Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sistem ve Hizmetleri Anonim Şirketi (“DP” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.digitalpanorama.com.tr internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Şirket olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni ’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.


Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

DP olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz.


Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak DP olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:


– Site ’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
Örneğin, oturum açan üyelerin Site ’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

– Site ’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site ’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

– Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.


DP olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.


Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

 

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

ÇEREZ

WSS FullScreenMode
Acgroupswithpersist
Acopendivids
maintab- home
devicePixelRatio
wordpress_test_cookie
wp-settings-{user_id}
wporg_logged_in
wporg_sec
wporg_locale
wordpres_test_cookie

POLİTİKA

İletişimi etkinleştirmek, kullanıcı oturumunu tanımlamak ve/veya içerik yöneticisi ile bilgi alışverişinde bulunmak için uygulamanın dahili kullanımı için Microsoft SharePoint Çerezi
Bu çerezler, sayfa öğeleri ve kullanıcı tıklatma bağlantıları gibi web sitesinin bazı alanlarının doğru görüntülenmesini sağlamak için kullanılır. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamazlar ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinirler.
Siteyi ziyaretçinin ekran boyutuna duyarlı hale getirmek için kullanılır.
Tarayıcının çerezleri kabul edip etmediğini test eder.
B ir kullanıcının wp-admin yapılandırmasını sürdürmek için kullanılır.
Mevcut ziyaretçinin WordPress.org kullanıcısına giriş yapmış olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.
Mevcut ziyaretçinin WordPress.org kullanıcısına giriş yapmış olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.
Kullanıcının yerel yapılandırmasını sürdürmek için kullanılır.
Çerez saklanabiliyor mu test eder.

Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz
hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi
sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit
edebiliyoruz.

ÇEREZ

_utma, utmb, utmc, _utmt, utmz

POLİTİKA

Google Analitik çerezleri kullanıcıların siteyi nasıl kullandığına dair anonim veriler toplar. Ziyaretçi sayıları, kullanıcıların hangi sayfadan geldikleri gibi bilgiler bu çerezlerde saklanır.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.


Google Chrome : Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti” ‘ni tıklayarak, “Çerezler”
sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer : Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik
sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox : Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız.
“Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak
çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera : Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş” ‘i seçerek “Çerezler” bölümünden
çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari : Telefonunuzun/Tarayıcınızın “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip,
“Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.
Adobe Analytics : http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL : https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookiesettings-
on-browser
Google Adwords : https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome : http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647


Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.


Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://digitalpanorama.com.tr/basvuruformu/ adresinde
yer alan Digital Panorama Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sistem ve Hizmetleri Anonim Şirketi Veri Sahibi
Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve
en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi
bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi
üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte
bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda
doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

LET'S CREATE HARİKA PROJELER YARATALIM

CONTACT

info@digitalpanorama.com.tr
T: +90 216 454 00 77
F: +90 216 454 15 00

ADDRESS

Koç Sistem – Çamlıca İş. Merkezi
B1-Blok 34700
Üsküdar / ISTANBUL

© 2023 Digital Panorama | All Rights Reserved.

FOLLOW US